Klinička procjena
(PROCJENA)

 This course requires an enrolment key

Sadržaji kolegija odnose se na upoznavanje s
kliničkim intervjuom, kliničkim opažanjem te različitim postupcima kliničke
procjene. Studenti upoznaju temeljne karakteristike intervjua koji se provodi u
cilju kliničke procjene. U sadržaju kolegija predviđeno je upoznavanje s
postupcima procjene inteligencije, ličnosti te neuropsihologijske procjene.
Studenti upoznaju različite mjerne instrumente i postupke procjene te se
uvježbavaju u njihovoj primjeni i interpretaciji pod supervizijom nastavnika.
Nakon upoznavanja s različitim načinima procjene, studenti provode postupak
procjene pacijenata, analiziraju prikupljene podatke, te ih integriraju u
psihologijski nalaz i mišljenje. Kolegij daje široku mogućnost usvajanja
temeljnih vještina psihologijske procjene kroz primjenu i interpretaciju
različitih dijagnostičkih instrumenata. 


This course requires an enrolment key