Projektiranje građevinskih konstrukcija
(PGK)

 This course requires an enrolment key

Ciljevi kolegija: 1. Stjecanje osnovnih znanja o konceptu projektiranja građevinskih konstrukcija, zakonodavnom tehničkom i normizacijskom okviru koji ga uređuje, metodologiji ispunjavanja bitnih zahtjeva na građevine kao složene proizvode u građevinarstvu, uvažavajući posebnosti materijala, tip i statički sustav konstrukcije, djelovanja na konstrukciju i pouzdanost kao novu mjeru sigurnosti. 2. Razumijevanje sinergijskog pristupa projektiranju građevinskih konstrukcija.

This course requires an enrolment key