Promet u gradovima
(PUG)

 This course requires an enrolment key


Sadržaji kolegija: Grad i promet, Planiranje prometa u gradu, Prometni projekti, Kategorizacija gradskih prometnica, Projektni elementi gradskih prometnica: poprečni profil, horizontalni tok trase, uzdužni tok trase, Gradska čvorišta: tipovi, oblikovanje, vođenje prometa, Nemotorizirani promet u gradovima: pješački, biciklistički, Površine za parkiranje, Uloga i značaj javnog gradskog prijevoza

This course requires an enrolment key