Teorija elastičnosti
(TE GFRI)

 This course requires an enrolment key

Uvod. Naprezanje u točki kontinuuma. Deformacije u točki kontinuuma. Veza izmedju naprezanja i deformacije - generalizirani Hooke-ov zakon. Osnovne jednadžbe elastičnosti deformabilnog tijela. Viskoelastičnost. Primjena teorije na jednostavnim primjerima. Upoznavanje s osnovnim principima mehanike kontinuuma, teorija elastičnog ponašanja materijala, rješenja rubnih problema u okviru teorije elastičnosti, upoznavanje s osnovnim teorijama nelinearnog i viskoelastičnog ponašanja materijala.

This course requires an enrolment key