Odabrane teme iz starije hrvatske književnosti
(STARIJAHK)

 This course requires an enrolment key

Cilj je kolegija ponuditi monografsku obradu Marina Držića. Pristup teži sustavnu prikazivanju odabranoga opusa s književnopovijesnoga i književnoteorijskog aspekta. Također se analizom odabranih tekstova želi dodatno uputiti studente u poetičke značajke izabranih tekstova Marina Držića.

This course requires an enrolment key