Studenti i zajednica 1
(SIZ1)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kolegij Studenti i zajednica 1 izborni je kolegij otvoren za uspis svim studentima preddiplomskih i diplomskih te integriranih sveučilišnih studija pri Sveučilištu u Rijeci. Prednost upisa u kolegij u akademskoj 2015/2016 godini imaju studenti koji će volontirati na Sveučilišnim sportskim igrama Rijeka-Zagreb 2016.

Cilj je predmeta da studenti razviju osjetljivost,
upoznaju i analiziraju pojavnost fenomena volontiranja (studenata), osobito kao
dijela vlastita iskustva.
Ciljjepredmetaupoznatirazličiteteorijskeimetodološkepristupe fenomenu
volontiranja studenata odnosno učenja zalaganjem u zajednici. Cilj je kod
studenata razviti kritički i stvaralački odnos
premateorijiipraksi te ih motivirati za inoviranje prakse odnosno inoviranje i
podizanje kvalitete modela suradnje studenata i zajednice.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key