Osnove elektrotehnike 1
(OE1_EITP)

 This course requires an enrolment key

Elektricitet i struktura materije. Coloumb-ov zakon. Jakost električnog polja. Električno polje različitih izvora naboja. Rad u električnom polju. Električni potencijal i napon. Potencijalna polja različitih vrsta naboja. Materija u el. polju. Električni kapacitet i kondenzatori. Statički elektricitet. Svojstva i veličine magnetskog polja. Magnetsko polje vodiča, zavoja i zavojnice kojima teče struja. Djelovanje mag. polja na naboj i vodič u gibanju, te na vodič protjecan strujom. Elektromagnetska indukcija, Lentzov zakon. Samoindukcija i međuindukcija. Definicija električne struje, jednostavni i složeni krug el. struje. Ohm-ov zakon, I. i II. Kirchhoff-ov zakon. Spojevi el. izvora i otpornika. El. energija i snaga istosmjerne struje. Metode za rješavanje linearnih istosmjernih mreža.

This course requires an enrolment key