Umjetnost gotike
(UG_15/16)

 This course requires an enrolment key

Povijesni okvir razvoja umjetnosti gotike u Europi. Definicija stila i osnovnih razvojnih smjernica. Regionalna obilježja i posebnosti na europskom prostoru. Arhitektura gotike u Francuskoj – nastanak, definicija osnovnih graditeljskih značajki, terminologija, razvojne faze (rana, zrela i kasna gotika). Gotička arhitektura u Njemačkoj. Gotička arhitektura u Engleskoj. Gotička arhitektura u Italiji (regionalne varijante). Skulptura gotičkog razdoblja u Francuskoj i Italiji (glavna stilska obilježja, radionice, majstori). Slikarstvo gotike u Italiji. Internacionalna gotika. Gotička umjetnost u Hrvatskoj.


This course requires an enrolment key