Geometrijske konstrukcije uz GeoGebru 2016
(GKG-US)

 This course requires an enrolment key

Cilj ovog kolegija je pokazati prednosti što nam ih pruža moderna tehnologija pri izvođenju geometrijskih konstrukcija. Naučiti studente da sami izrađuju nastavne materijale u kojima će biti prikazana izvedba elementarnih geometrijskih konstrukcija pomoću ravnala i šestara, korištenjem programskog paketa GeoGebra.

This course requires an enrolment key