Uvod u numeričku matematiku
(UNM_OM)

 This course requires an enrolment key

Kolegij je namijenjen studentima preddiplomskog studija Odjela za matematiku. Nastava na kolegiju održava se u obliku predavanja koje izvodi izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković te auditornih vježbi koje izvode dr. sc. Sanda Bujačić i Ana Grbac. Na auditornim vježbama se rješavaju zadaci na klasičan način te programiranjem u zadanom programskom jeziku.

Po završetku kolegija studenti će biti u mogućnosti, između ostalog, opisati probleme koji se rješavaju numeričkim metodama za interpolaciju funkcije, definirati i razlikovati interpolacijske polinome, analizirati njihova svojstva i primjeniti ih na konkretne probleme, opisati numeričke metode za rješavanje nelinearnih jednadžbi, algebarskih jednadžbi te za izračunavanje određenih integrala, diskutirati njihova svojstva i primjeniti ih na konkretne probleme.

This course requires an enrolment key