Geometrijske konstrukcije uz GeoGebru
(GKG-7US)

 This course requires an enrolment key

 Sažetak kolegija: Cilj ovog kolegija je pokazati prednosti što nam ih pruža moderna tehnologija pri izvođenju geometrijskih konstrukcija. Naučiti studente da sami izrađuju nastavne materijale u kojima će biti prikazana izvedba elementarnih geometrijskih konstrukcija pomoću ravnala i šestara, korištenjem programskog paketa GeoGebra.

 

This course requires an enrolment key