Nastavna praksa
(PRESERVICE ENG.)

 This course requires an enrolment key

Studenti će se osposobiti za ciljano i refleksivno promatranje nastave i razviti svjesnost o nastavničkim kompetencijama.  Ciljano će promatrati nastavu u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora te će samstalno  izvoditi mikropučavanje i nastavni sat.  U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine stečene u metodičkim kolegijima. Studenti će koristit inovativne pristupe poučavanju engleskoga jezika i pratiti napretak koristeći EPOSLT European Portfolio for Student Teachers of Languages (Europski portfolio za obrazovanje nastavnika jezika).

This course requires an enrolment key