Uvod u učenje i poučavanje engleskoga jezika
(INTRO TO ELT)

 This course requires an enrolment key

Cilj kolegija je stjecanje uvida u povijesni razvoj metoda učenja i poučavanja engleskoga jezika. Naglasak će biti stavljen na suvremenom pristupu nastavi engleskoga jezika i razvijanju komunikacijske i interkulturalne kompetencije. Također ce se obraditi individualne razlike u učenju stranoga jezika te stilovi i strategije učenja.Studenti će se upoznati i sa sociokulturološkim faktorima koji utječu na učenje i poučavanje engleskoga jezika, s osnovnim teorijskim postavkama poučavanja engleskoga kao međunarodnoga jezika.i s poteškoćama s kojim se susreće nastavnik koji nije izvorni govornik engleskoga jezika.

This course requires an enrolment key