Metodika nastave engleskoga jezika
(ELT METHODOLOGY)

 This course requires an enrolment key

Cilj kolegija je razviti nastavničke kompetencije za poučavanje engleskoga kao stranoga jezika. Kolegij će obraditi ključne
pojmove iz metodike  nastave engleskoga
jezika, a naglasak će biti stavljen na poučavanje četriju vještina, govorenje,
slušanje, čitanje i pisanje. Studenti  će
se upoznati i s osnovnim principima poučavanja gramatike i vokabulara. Obradit će
se i principi poučavanja kulture i razvijanje interkulturalne kompetencije na
engleskome jeziku . U sklopu
seminarskog dijela, obrađivat će se teme usko povezane sa sadržajem kolegija.


This course requires an enrolment key