Završni radovi
(ZR)

 This course requires an enrolment key

Kolegij se izvodi prema programu studija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

This course requires an enrolment key