Osnove projektiranja I
(OPI)

 This course requires an enrolment key

Kolegij se izvodi prema programu studija Gradevinksog fakulteta Sveucilišta u Rijeci.

This course requires an enrolment key