Provjera autentičnosti završnog i diplomskog rada
(PAOM)

 This course requires an enrolment key

U okviru ovog kolegija studenti Odjela za matematiku dužni su predati svoj završni i diplomski rada na provejru autentičnosti.

This course requires an enrolment key