Riječki matematički susreti
(RMS)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Skup je namijenjen nastavnicima matematike i učenicima srednjih škola s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Ovaj stručni skup želi zainteresirati srednjoškolske nastavnike i učenike za rad i događanja na Odjelu za matematiku. Namjeravamo omogućiti polaznicima skupa korištenje naših dobro opremljenih računalnih učionica, gdje će biti organizirano nekoliko zanimljivih i korisnih radionica u skladu s najvišim standardima u području primijenjene matematike. Na taj bismo način željeli utjecati na porast interesa za matematiku kod učenika, te povećanje radnog entuzijazma kod profesora.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key