Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici
(MIKLD)

 This course requires an enrolment key

Kolegij "Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici" pohađa se tijekom I. godine Sveučilišnog diplomskog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, u ukupnom trajanju od 20 školskih sati (2 ECTS-a). Nastava se održava u predavaonicama glavne zgrade Fakulteta. Cjelokupna nastava održava se za sve studente kao pokazna nastava.

This course requires an enrolment key