Analiza računalnih i komunikacijskih sustava
(ARKS)


modela konačnog automata, Petrijeve mreže i procesne algebre.
Struktura informacijskih mreža. Modeliranje
procesa informacijskih tokova u komunikacijskim mrežama. Uvod u teoriju
posluživanja, mreže repova, modeli repova. Vrijeme čekanja i vjerojatnost gubitaka. Sustavi s rezervacijom, prioriteti.
Simulacijske metode analize informacijskih mreža.