Brodski energetski uređaji
(BEU)

 This course requires an enrolment key


Uvodno o brodskim generatorima pare. Brodski parni propulzijski sustav. Podjela, pogonski parametri i glavni dijelovi brodskih generatora pare. Termodinamski proces u generatoru pare. Toplinska bilanca, gubici, iskoristivost. Osobine tekućih goriva za brodske generatore pare. Izgaranje, kontrola izgaranja. Toplinski proračun, dimenzioniranje ogrjevnih površina. Cirkulacija vode. Strujanje dimnih plinova i zraka. Materijali i proračun čvrstoće za tlačne dijelove. Osnove automatske regulacije. Tipovi i konstrukcijske izvedbe brodskih generatora pare. Konstrukcijski dijelovi, oprema, pomoćni uređaji. Kvarovi i oštećenja. Održavanje. Ekonomičan pogon. Brodski utilizatori. Ostali brodski energetski uređaji.

This course requires an enrolment key