Međunarodno privatno pravo
(MPP)

 This course requires an enrolment key

Predmet Međunarodno privatno pravo izučava privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem, u tri osnovna područja:

  • međunarodna nadležnost i postupak
  • mjerodavno pravo
  • priznanje i ovrha stranih odluka.

Od studenata se očekuje da će po okončanju nastave biti u mogućnosti:

1. Opisati, razlikovati i koristiti pojmove i institute međunarodonog privatnog prava,

2. Opisati, prepoznavati i razumijeti djelovanje i međuodnose različitih metoda međunarodnog privatnog prava,

3. Poznavati, razumijeti te samostalno i kritički promišljati o zakonodavnim i konvencijskim rješenjima te sudskoj praksi iz područja međunarodonog privatnog prava,

4. Samostalno i učinkovito se slu žiti pravnim izvorima, literaturom i sudskom praksom iz područja međunarodnog privatnog prava,

5. Stečeno teorijsko znanje primjenjvati u praksi i samostalno rješavati praktične zadatke.


This course requires an enrolment key