Logika na doktorskom
(LOGDOKT)

 This course requires an enrolment key

Logika je obavezni predmet na poslijediplomskom studiju "Filozofija i suvremenost" na Odsjeku za filozofiju.

This course requires an enrolment key