Ustavno pravo - seminar
(USPSEM)

 This course requires an enrolment key

Ovaj je e-kolegij obvezan za sve studente prve godine integriranog/stručnog studija koji su upisali seminar ili istraživački seminar iz Ustavnog prava.

This course requires an enrolment key