Ustavno pravo
(USP)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kolegij upoznaje polaznike s ustavnim pravom kao temeljnom pravnom granom suvremene države. Proučavanjem ustava kao okvira koji uređuje ograničeno postupanje državne vlasti i istodobno jamči temeljna ljudska prava i slobode, studenti će imati priliku steći iscrpan uvid u same osnove hrvatskog prava u poredbenoj perspektivi.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key