FILOZOFSKO ISTRAŽIVANJE I PISANJE
(FILISTPIS)

 This course requires an enrolment key

Cilj kolegija je osposobiti studente za kritičko čitanje filozofskih tekstova i pisanje koherentnih, jasnih, konciznih, uvjerljivih te argumentiranih eseja. Ove temeljne vještine su nužne i koristiti će se tijekom studija filozofije kao i drugih akademskih predmeta. Osim tijekom studiranja, ove sposobnosti korisne su i izvan akademije.
Tečaj je strukturiran s ciljem da pomogne studentima u različitim koracima planiranja i pisanja filozofskih eseja. Esej koji će student morati izraditi temeljiti će se na temama koji se obrađuju u kolegiju Uvod u filozofiju.


This course requires an enrolment key