Osnove informatike
(OSINF)

 This course requires an enrolment key

Pojam, područje i predmet izučavanja informatike. Osnovi teorije informacije, obrada dokumenata. Digitalna računala (pojam i arhitektura). Povijesni razvoj računala. Matematička osnovica rada digitalnih računala. Osnovni logički sklopovi. Memorija računala. Nosioci podataka. Ulazno-izlazne jedinice. Softver računala (pojam i vrste). Načini obrade podataka. Organizacija podataka. Pojam i tipovi podataka. Vrste baza podataka. PC osnovna i proširena konfiguracija. Osnovne naredbe, njihovo pojavljivanje i uporaba u Windows okruženju. Pregled programskih aplikacija (alata) i njihova primjena. Leksička, sintaktička i semantička struktura. Pregled naredbi. Jednostavniji linijski programi. Programi sa iteracijama. Potprogrami. Matrice. Datoteke podataka. Primjena računala u dokumentaciji. Mreže računala. Informacijski sustavi (pojam, odrednice i struktura). Internet, E-mail. Razvoj informacijske djelatnosti, Informatizacija i socio-kulturni razvoj. Primjena informatike u obrazovanju, novi uređaji i mediji.

This course requires an enrolment key