Geologija
(GEOL)

 This course requires an enrolment key

Uvod u geologiju. Povijest geologije. Postanak Zemlje i Sunčevog sustava: građa Zemlje. Geološka građa kontinenata i oceana. Dinamika Zemljine kore: tektonika ploča, potresi, vulkanizam. Osnovni strukturni elementi litosfere. Geomorfologija. Minerali i stijene Zemljine litosfere. Egzodinamički procesi i oblikovanje reljefa. Fizikalno i kemijsko trošenje minerala i stijena. Hidrološki ciklus. Sedimenti, sedimentne stijene i sedimentacijski procesi. Dijageneza. Okoliši i facijesi. Geokemijsko kruženje tvari. Prikaz geološke građe terena: geološke karte, profili i stupovi. Osnove stratigrafske geologije: geološko vrijeme, određivanje starosti i rekonstrukcija zbivanja u Zemljinoj prošlosti. Razvoj života na Zemlji: fosili i evolucija. Klimatske promjene. Geološke opasnosti. Geologija i zaštita okoliša

This course requires an enrolment key