Uvod u studij
(UVUST)

U kolegiju Uvod u studij studenti stječu informacije o strukturi studija, temeljnim pitanjima Kulturalnih studija, kroz praktični rad upoznaju se s metodologijom pisanja znanastvenih radova.