Tehnička mehanika 1
(TM1S)

 This course requires an enrolment key

Bazični kolegij iz tehničke mehanike koji educira o osnovnoj stabilnosti tijela u referentnom prostoru, istražuje uvjete i metode ravnoteže sila, analizira rezultantne sile naprezanja linijskih nosača, kao i naprezanja presjeka za zadanu geometriju modela, odnosno presjeka.

This course requires an enrolment key