Osnove filozofije 2
(OSFIL2)

 This course requires an enrolment key

Kolegij obrađuje osnovne filozofske probleme i najpoznatija rješenja tih problema sa naglaskom na osnovnim problemima iz filozofije znanosti. Obrađivat će se sljedeći problemi:

1. Kriterij razgraničenja između znanosti i pseudoznanosti; falsifikacionizam, psihoanaliza, marksizam, astrologija; Popper, ...

2. Znanost i religija; Sesardić, teza o konfliktu, nepreklapajuća područja, preklapanje područja

3. Pitanje objektivnosti opservacija; Popper, Kuhn, Hanson

4. Realizam i instrumentalizam; napredak znanosti, princip zajedničkog uzroka, prožetost teorija opservacijom; Boyd, Popper, Duhem, Kuhn, ...

5. Znanost i vrijednosti; Max Weber, distinkcija između činjenica i vrijednosti

6. Kontekst otkrića i kontekst opradvanja; Reichenbach

7. Epistemološki anarhizam; Feyerabend, anything goes

8. Strogi program u sociologiji spoznaje; Bloor, ratovi znanosti


This course requires an enrolment key