Pravo neprofitnih organizacija
(PNO)

 This course requires an enrolment key

Cilj je predmeta upoznati polaznike s pojmovima socijalnog kapitala, civilnog društva i neprofitnih organizacija u društvenom i pravnom okruženju te spoznati njihovu važnost i potencijal u kontekstu ostvarivanja koncepta modernog građanstva, refleksivne deliberativne poliarhije te oblika suradnje državnih tijela, napose javne uprave i organizacija civilnog društva.

This course requires an enrolment key