Izvedbeno-scenska kultura
(IZV-SCEN-KULT)

 This course requires an enrolment key


Pojam performansa. Performans (u smislu autoprezentacije; Ervin Goffman) kao aspekt društvene interakcije; dramaturški aspekti svakodnevice. Socijalni i psihološki aspekti izvođenja; percepcija drugoga i autopercepcija.
Fenomenologija društvene stvarnosti iz performativne perspektive: ritualizirani društveni čin i društvena pozornica (primjerice: javni govor; sportski nastup; religijski obred; sudski proces) Performans kao spontani izraz i performans u dramaturškoj obradi. Antropološka perspektiva: ritual, drama,
karneval, film, spektakl u kulturalnom performansu (Victor W. Turner). Rapsodijsko i/ili mimsko izvođenje govornih i tekstualnih artefakata i moderni rituali (hepeninzi). Tijelo i pozornica. Teorijski temelji (Walter Benjamin, Judith Butler, Jacques Lacan). Eksplicitna i implicitna tjelesnost performativnog čina. Rodni moment. Scenski pokret i prezentacija tjelesnosti.

This course requires an enrolment key