Glazba i kulturni kontekst
(GLAZ-KULT)

 This course requires an enrolment key


Istraživanje odnosa između glazbe I društva kroz Attalijeve političke ekonomije glazbe; razmatranje složene interaktivne mreže između glazbenog čina i socijalnih okolnosti u kojima on nastaje. Pitanje identiteta kroz glazbu – glazbeni identitet i glazba kao nositeljica određenog sistema vrijednosti; Glazba kao mjerilo tradicionalnosti; Adornova tipologija slušatelja
kao socijaliziranih bića; Adorno i Horkheimer o glazbi kao industriji zabave; World Music unificiranje ili diferenciracija ?; Pokušaj definiranja glazbenih sudova ukusa; Politika i glazba na primjeru Hrvatske glazbene scene.

This course requires an enrolment key