Elementarna matematika 1
(EM1)

 This course requires an enrolment key

U kolegiju se uvode osnovni pojmovi koji se pojavljuju u gotovo svim granama matematike. Dokazuju se osnovni teoremi o funkcijama te analiziraju osnovna svojstva elementarnih funkcija.

This course requires an enrolment key