Numeričko modeliranje u geotehnici
(NMG)

 This course requires an enrolment key

Sadržaj kolegija:

Nelinearni modeli tla i metoda konaĉnih elemenata.
Programi za elektroniĉko računalo: pregled raspoloživih programskih paketa.
Izbor ulaznih podataka.
Kritičnost u pojednostavljenju problema.
Prihvatljivost rezultata numeričke analize.
Numeričko modeliranje složenih geotehničkih zahvata: nasute građevine, sidrene potporne konstrukcije,iskopi i dr.
Pregled tipičnih problema iz geotehničke prakse.

This course requires an enrolment key