Matematika_SI_13
(MATSI13)

 This course requires an enrolment key

Kolegij se predaje na prvoj godini Preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarno inženjestvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Kolegij obuhvaća uvod u linearnu algebru, diferencijalni i integralni račun te primjere primjene u praksi.

This course requires an enrolment key