Kvantitativne metode
(KM - 2013 - DR)

Kolegij pripada modulu Opća metodologija istraživanja u psihologiju u okviru doktorskog studija iz psihologije.