Područje istraživanja (teorija i metoda) - Brdar
(PI-2013-DR-IB )

Kolegij pripada modulu Područje doktorskog istraživanja u psihologiju u okviru doktorskog studija iz psihologije.