Alati i naprave
(AIN)

 This course requires an enrolment key

Osnove konstrukcije i dizajna alata. Odgovornost dizajnera pri odabiru materijala i ciljeva pri izradi alata/naprava. Materijali za izradu alata i naprava. Točnost izrade. Dizajn alata za obradu odvajanjem čestica. Osnovni principi stezanja i držanja alata i izratka. Dizajn držača i naprava za prihvat alata. Dizajn alata za štance i preše. Dizajn alata/matrica za savijanje, vlačenje i hladno oblikovanje istiskivanjem. Dizajn alata za kontrolu i namještanje. Gradnja naprava po sistemu specijalnih naprava, univerzalnih naprava i montažnih jedinica. Modularni alati i automatizirani sustavi za rukovanje i skladištenje alata. Osnovni principi optimizacije alata/naprava. Uporaba računala pri dizajnu alata i naprava (CIM/CAD/CAM tehnologije).

This course requires an enrolment key