Antropometrija
(ANTROPO2013)

 This course requires an enrolment key


izborni predmet

studijski program: studij medicine

voditelj: prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović

suradnica: Anja Petaros, dr.med.

ECTS: 1,5

This course requires an enrolment key