Uvod u dentalnu medicinu
(UDM)

 This course allows guest users to enter

Cilj kolegija je da se student dentalne medicine na početku studija upozna s djelokrugom svoje buduće profesije, specijalizacijama, strukovnom komorom i društvima, suradnim profesijama te organizacijom rada ordinacije dentalne medicine.

This course allows guest users to enter