Antropometrija i kefalometrija
(ANTRO)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Antropometrija i kefalometrija su metode morfološke antropologije koje se koriste u dentalnoj medicini za procjenu tipologije glave i lica, estetike te praćenje rasta. Cilj kolegija je upoznati antropološke točke i referentne linije za procjenu linearnih i angularnih parametara, vertikalnih i horizontalnih proporcija lica u en-face i profilnoj projekciji, simetrija i asimetrija, tipologije i obrasca rasta.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key