Dentalna fotografija
(FOTO)

 This course allows guest users to enter

Dentalna fotografija je pomoćna dijagnostička metoda koja pomaže u planiranju terapije, praćenju i evaluaciji ishoda terapije, komunikiciji s pacijentima te podiže imidž ordinacije. Cilj kolegija je edukacija studenata o principima snimanja, obrade i prezentacije dentalnih fotografija.

This course allows guest users to enter