Metodologija istraživanja u kulturi
(MIUK)

 This course requires an enrolment key

Metodologija istraživanja u kulturi je namjenjena studentima 1. godine preddiplomskog studija, upisanima na studij: Kulutralni studiji, na Filozofskom fakultetu. Kolegij obuhvaća temeljna znanja iz područja uvoda u istraživačke strategije koje su pogodne za analizu tema i problema u kulturi, prvenstveno odabranih poglavlja iz kvalitativne metodologije. Kolegij je planiran kao samostalni istraživački rad studenata uz mentorstvo nastavnika, na odabranim temama. Rezultat su kompetencije studenata u području temeljnih pretpostavki za istraživački rad.
This course requires an enrolment key