Didaktika 1
(DID1)

 This course requires an enrolment key

Predmetom se nastoji potaknuti studente na promišljanje didaktike kao znanstvene discipline koja pridonosi razumijevanju fenomena nastave. Namjera je nastavnice kroz ovaj kolegij potaknuti studente na promišljanje nastave kao oblika odgojno-obrazovnog rada i prezentirati im sadržaje, osobito aktualne trendove, kako bi im se pružila podrška u budućem odgojno-obrazovnom iskustvu koje ih očekuje, a s ciljem da njihov rad kao nastavnika (što je više moguće) bude u suglasju s razvojnim potrebama i mogućnostima učenika. Cilj je također osposobiti studente za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa, te ih motivirati za nastavnički poziv.

This course requires an enrolment key