Inženjerska geometrija
(IG)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


Ovaj kolegij nastavlja se na Konstruktivnu geometriju. On upoznaje studente sa svim plohama drugog stupnja, njihovom primjenom i konstruktivnom obradom u CAD-u.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key