Page: ()   1  2  3
Courses 
Opća fiziologija i patofiziologijaThis course requires an enrolment key
Opća kemijaThis course requires an enrolment key
Organska kemijaThis course requires an enrolment keyInformation
Plinska kromatografija u analizi lipidaThis course requires an enrolment keyInformation
Predklinička istraživanja u razvoju lijeka This course requires an enrolment keyInformation
Protuvirusni lijekoviThis course requires an enrolment keyInformation
SFINGOLIPIDI – Biološke uloge i terapijski značaj
Sistemska biomedicinaThis course requires an enrolment key
Statistika i analiza rezultataThis course requires an enrolment key
Metode u DNA tehnologijamaThis course requires an enrolment keyInformation
Tkivno inženjerstvoThis course requires an enrolment keyInformation
Toksikologija lijekovaThis course requires an enrolment key
Uvod u bioanorgansku kemijuThis course requires an enrolment key
Uvod u istraživački radThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Zaštita na radu za studente 1. godine studija OB
Znanstvenoistraživačka metodologija u mediciniThis course requires an enrolment keyInformation
NeuroimunologijaThis course requires an enrolment key