• Kolegij Klinička kemija je obavezni kolegij na III godini stručnog preddiplomskog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

  Sastoji se od 30 sati predavanja, 60 sati vježbi i 10 sati seminara (8 ECTS-a).

  Cilj kolegija je usvajanje znanja i vještina iz područja specijalističke medicinske biokemije - kliničke kemije. Studenti se osposobljavaju za samostalno izvođenje prijeanalitičke, analitičke i poslijeanalitičke faze u kliničkom ispitivanju različitog biološkog materijala iz područja specijalističke kliničke kemije. Posebna pažnja posvećena je tome da studenti savladaju najnovije analitičke tehnike, te da savladaju način evaluacije metoda, ispitivanje osjetljivosti, preciznosti, točnosti i specifičnosti pojedinih metoda rada u sklopu općeg i specijalističkog laboratorija. Studenti savladavaju osnove rada u specijalističkom medicinsko biokemijskom laboratoriju. Osim toga studenti usvajaju znanja vezano uz tumačenje rezultata specijalističkih pretraga, referentne intervale i dijagnostičku primjenu specijalističkih laboratorijskih analiza u kliničkoj praksi.
 • Kolegij Osnove farmakologije obvezni je kolegij druge godine stručnog studija Primaljstva. Nastava kolegija se održava se u obliku 15 sati predavanja (1 ECTS bod).

  Ciljevi kolegija jesu studente upoznati s osnovnim principima farmakologije te racionalne farmakoterapije, te omogućiti stjecanje osnovnih znanja iz područja farmakodinamike, farmakokinetike i toksikologije lijekova. Na kraju kolegija studenti bi trebali:
  1. steći znanja o općim načelima i principima farmakodinamike i farmakokinetike,
  2. razlikovati i definirati o dozi ovisne i neovisne štetne učinke lijekova,
  3. navesti i opisati čimbenike koji modificiraju djelovanje lijekova,
  4. navesti tipove i objasniti mehanizme međudjelovanja lijekova kod njihove istodobne primjene,
  5. opisati i objasniti proces razvoja i istraživanja novih lijekova, te
  6. usvojiti osnovna znanja o općim osobitostima primjene lijekova u trudnica, rodilja i dojilja.