• Cilj kolegija 'Rekontekstualizacija' je razumijevanje pojma 'kontekst' kao bitne odrednice u odnosu na umjetničku praksu i razvijanje spoznaje da umjetnički rad nastaje u određenom
  kontekstu i da svojim izmještanjem (prostornim i vremenskim) mijenja značenje i
  način na koji se percipira.
  Kroz nekoliko vježbi unutar kolegija studenti će upoznati strategije suvremene
  umjetničke prakse poput remedijacije, aproprijacije, parafraze, citiranja,
  prevođenja, kolaža, itd.

 • Ovaj kolegij koji se nudi u sklopu TIP modula (Tehnike u praksi) tiče se umjetnika koji rade medijske, audio i video instalacije ili performanse na specifičnim lokacijama.

  Kolegij istražuje kako se duracijska instalacijska umjetnost može koristiti za prenošenje značenja te se usmjerava na upotrebu vremenski utemeljenih medija kao skulpturnog ili arhitektonskog materijala u kontekstima instalacija.

  Kolegij će ujedno istraživati načine na koje će mjesto instalacije primati i proizvoditi značenja, kroz konfiguraciju forme, kroz različite kulturne matrice u kojima se mjesto nalazi ilimkroz specifične sadržaje koje umeću ili nameću instalacijski elementi (video, multimedijske projekcije, zvuk, performansi, interaktivnosti...). Važan dio naših rasprava bit će koncepcije lokacije (kao pozicije u prostoru ili povijesnog trenutka) u vezi s vremenski utemeljenim sadržajem i koncepcije instalacije kao umjetnosti koja je neodvojiva od svog konteksta te pojam novih medija kao skulpturalne prakse. Dijalozi na nastavi uključivat će teme poput sveobuhvatnih prostora, temporalnosti, specifičnosti lokacije, videa, zvuka, interaktivnosti, performativnih instalacija, javnih umjetničkih instalacija (prostor kao narativni medij).

  Ovaj kolegij uključivat će praktičan rad, te će se, u skladu s prirodom instalacijske umjetnosti, studente poticati na traženje lokacija koji će najbolje odgovarati njihovim projektima, ali radit ćemo i zajedno na nalaženju lokacija.


 • Cilj kolegija je razumijevanje pojmova grad i mapiranje, razvijanje konceptualnog razmišljanja o urbanim, povijesnim i socijalnim pitanjima i primjenjivanje toga u kompleksnim i koherentnim inetermedijskim projektima.